Privacitat

Informació addicional

Aquesta Política té la finalitat d’oferir-li tota la informació necessària sobre quin tipus d’informació personal recopilem i utilitzem en navegar per aquesta web, com pot controlar el seu ús, i les nostres pràctiques relacionades amb la informació recopilada per Trivium.
En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si és menor de 14 anys i ha accedit a aquest lloc web sense avisar als seus pares no ha de registrar-se com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els seus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Trivium ha adequat aquesta web a les exigències i compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les dades personals

 • Identitat del Responsable: TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL.
 • Nom comercial:  Trivium Quadriviumque
 • NIF/CIF: B55739981
 • Direcció: Calle Juan Bravo 3-A, 28006 Madrid 
 • Correu electrònic: altes@tqcorp.media
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. Inscripción 1, Tomo 38372, Folio 210, Hoja M-682729

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Trivium Quadriviumque procedeixen de:

 • Formulari de contacte

Quins són els seus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Trivium Quadriviumque estem tractant dades personals que li concerneix, o no.


Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. deixarà de tractar les dades, menys per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Per exercitar aquests drets, ha d’escriure a altes@tqcorp.media

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Trivium Quadriviumque existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte de la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):
 

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, E-mail, per respondre als requeriments dels usuaris de TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Li informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de: 
  • Teradisk (proveïdor de  TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL.), està situat dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

D’acord a l’establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679,  TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. . (Trivium Quadriviumque) amb domicili a C/ Juan Bravo 3-A, 28006 Madrid, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Trivium Quadriviumque, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Trivium Quadriviumque tractarà les dades de caràcter personal que l’usuari, o subscriptor faciliti a través dels formularis corresponents o s’hagin generat com a conseqüència de la navegació o utilització de la web en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament, tal com estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) .

Tractem la seva informació amb la finalitat que es descriu en aquesta política d’acord amb les següents bases legals que ens permeten legitimar el tractament:

Sobre la base del consentiment

Sol·licitem el seu consentiment per tractar la seva informació per a finalitats determinades i té dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment. Per exemple, demanem el seu consentiment per oferir-li informació promocional sobre els nostres serveis o productes o per subscriure-li a la nostra newsletter.

En l’exercici d’interessos legítims

Tractem la seva informació per defensar els nostres interessos legítims i els de tercers, com per exemple, complir les obligacions amb els nostres clients, partners, desenvolupadors i titulars de drets i respondre a reclamacions legals, inclosa la recerca de possibles infraccions de les condicions de servei aplicables.

Per complir les nostres obligacions legals

Tractarem les seves dades per complir una obligació legal que així ho requereixi, per exemple, per respondre a un procés legal o un requeriment d’una autoritat de control competent, o:

 1. Protegir els drets i la seguretat dels nostres usuaris, subscriptors i tercers, així com els nostres.
 2. Complir amb els requisits legals, inclòs el compliment d’ordres judicials, sol·licituds de descobriment vàlides, citacions vàlides i altres mecanismes legals apropiats.
 3. Proporcionar informació a representants i assessors, per ajudar-nos a complir amb els requisits legals, comptables o de seguretat.
 4. Enjudiciar i defensar un tribunal, arbitratge o procediment legal similar.
 5. Respondre a les sol·licituds legals de les autoritats públiques, fins i tot per complir amb els requisits de seguretat nacional o compliment de la llei.

Categoria de dades

Las categories de dades que es tracten són dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic, IP.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 

Moltes eines que utilitzem per gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Trivium Quadriviumque, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Hosting: Teradisk Consulting, S.L., amb domicili en UE. Més informació en: https://teradisk.com (Teradisk Consulting, S.L.). Teradisk Consulting, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL.

Secret i seguretat de les dades

TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Trivium Quadriviumque no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.


Pel que fa a la confidencialitat del processament. TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. S’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Trivium Quadriviumque per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors) estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es present algun incident de seguretat, en adonar-se Trivium Quadriviumque, haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud y veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a Trivium Quadriviumque exonerant a TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. (Trivium Quadriviumque), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. (Trivium Quadriviumque) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL (Trivium Quadriviumque) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL, SL. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Trivium Quadriviumque no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis existents a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.


Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Trivium Quadriviumque es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 10-03-2022.